Bijeenkomsten voor vrijwilligers

geplaatst in: Geen categorie | 0

Binnenkort worden er twee bijeenkomsten georganiseerd voor vrijwilligers van WAAG:

Werkwijze vrijwilligersbeleid
Verdieping waarden van WAAG

In de Algemene Leden Vergadering van 2016 hebben we het verenigingsplan besproken met de vernieuwing van het vrijwilligersbeleid als een van de actiepunten. Een verbeterpunt was de oude vrijwilligers-overeenkomst: die was vooral gericht op het vastleggen van enkele gegevens van de vrijwilliger en te weinig gericht of het vastleggen van afspraken tussen vrijwilliger en coördinator. Het afgelopen jaar is door een groepje leden gewerkt aan veranderingen in het vrijwilligersbeleid. Welke veranderingen heeft dat opgeleverd?

  • Het duidelijker laten zien hoe je vrijwilliger wordt bij WAAG. Vanaf de eerste kennismaking, een tijdje meedraaien, gesprek en overleg met de coördinator, over de taken en de keuze om vrijwilliger te worden. Dit traject is eerst intern besproken en staat nu op de website van WAAG
  • Het vastleggen van de afspraken tussen vrijwilliger en vereniging gebeurt in een overeenkomst nieuwe stijl. Naast deze overeenkomst wordt door de vrijwilliger een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aangeleverd. De aanvraag wordt ondersteund door WAAG, verloopt geheel online en brengt geen kosten met zich mee. Alle nieuwe vrijwilligers krijgen met deze werkwijze te maken. Ook alle huidige vrijwilligers worden van harte uitgenodigd om mee te doen. Hoe meer vrijwilligers meedoen hoe meer samenhang we als Vereniging uitstralen.

Het is duidelijk dat het best ingrijpend is om op de nieuwe manier te gaan werken. Zowel de coördinator als de vrijwilliger hebben beiden een rol in het proces. Om de werkwijze een goede start te geven willen we jullie uitnodigen voor twee bijeenkomsten:

  1. Toelichting op de nieuwe werkwijze vrijwilligersbeleid inclusief de inhoud en het hanteren van de vrijwilligersovereenkomst. Duur: 1 tot anderhalf uur. Datum: 24 april; 20:00 uur.
  2. Verdieping naar aanleiding van de waarden van WAAG.
    In de vrijwilligersovereenkomst staan drie waarden genoemd die belangrijk zijn bij het begeleiden van de deelnemers. Het gaat om respect voor de deelnemers, veiligheid en collegialiteit. In deze bijeenkomst beperken we ons tot wat we concreet verstaan onder ‘respect voor de deelnemers’. Dit willen we bespreken aan de hand van door jullie ingebrachte situaties. Voorbeeld: “een deelnemer vroeg me mee te gaan om een badpak aan te schaffen; hoe moet ik reageren?” Duur: anderhalf tot 2 uur. Twee data om te kiezen: 8 mei en 22 mei; 20:00 uur.

Alle vrijwilligers zijn van harte uitgenodigd voor deze bijeenkomsten. Aanmelden kan per mail (infosport@sportclubwaag.nl) met vermelding van de datum. Ruim een week van tevoren wordt bekend gemaakt waar de bijeenkomst plaatsvindt en wordt een agenda toegestuurd.

Het bestuur van WAAG