Gezocht: vertrouwenscontactpersoon

geplaatst in: Geen categorie | 0

Helaas komt grensoverschrijdend gedrag in de sport (inclusief de gehandicaptensport) regelmatig voor. Landelijk (NOC*NSF) is er een meldpunt ingericht dat op werkdagen 12 uur per dag bereikbaar is. Dat is bedoeld om een oor te bieden aan sporters die zich vragen stellen over ervaringen die zij hebben (gehad) waarbij normen en waarden in de sport in het geding zijn. Ook als zich een situatie voordoet, waarbij je niet zelf met grensoverschrijdend gedrag te maken hebt gehad, kun je dit melden. Bij het meldpunt kun je in een vertrouwelijk gesprek aankaarten wat je dwars zit en welke stappen je zou kunnen zetten om het aan te pakken. Daarbij houd je zelf altijd de regie op wat er met je verhaal wordt gedaan.

Binnen onze vereniging WAAG willen we de drempel om dergelijke ervaringen te kunnen melden zo laag mogelijk maken. Daarom roepen wij mensen op, die de rol van vertrouwenscontactpersoon binnen de vereniging willen vervullen. Het raadplegen van de Vertrouwenscontactpersoon kan een eerste stap zijn in het melden van grensoverschrijdend gedrag. Het raadplegen van de WAAG vertrouwenscontactpersoon of het contact zoeken met het landelijk meldpunt is altijd ter beoordeling van degene die de melding doet (deelnemer of vrijwilliger).

Van de kandidaten die zich beschikbaar stellen, verwachten wij een betrokkenheid bij de problematiek van grensoverschrijdend gedrag en tegelijk een zekere distantie om de melder van advies te kunnen dienen. Kandidaten kunnen afkomstig zijn uit de groep vrijwilligers maar zeker ook daarbuiten. Wij stellen het op prijs als vrijwilligers in hun netwerk nagaan of zij geschikte kandidaten kennen. Van kandidaten wordt verwacht dat zij bereid zijn de cursus ‘Vertrouwenscontactpersoon’ te volgen (2 dagdelen).

Wilt u reageren of meer informatie, neem dan contact op via:

Sportclub WAAG, Postbus 72, 6700 AB, Wageningen
infosport@sportclubwaag.nl
Bram van den Ende
06-25072852