Jubilarissen en benoeming ereleden

geplaatst in: Geen categorie | 0

Op 19 maart hield WAAG de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Niet alleen werd de financiële verantwoording goedgekeurd, veel vrijwilligers werden in de bloemen gezet:

Ten eerste Martin de Wilde, die na een jarenlange staat van dienst voor de club afscheid nam als vrijwilliger. Hij diende in het bestuur (1999-2006) en heeft daarna lange tijd de bezorging van het clubblad voor een van de grotere wijken op zich genomen.

Ad Kapteijns, Chris Jansen en Leontien Smaling vierden hun 25 jarig jubileum. Tevens werden zij daarom benoemd tot erelid. Agaath Mostert, Ans Brouwer, Cato Kok en Diny van Beek vierden al eerder hun 25 jarig jubileum. Zij zijn zelfs al meer dan 30 jaar vrijwilliger. Daarom werden ook zij tot erelid benoemd en ontvingen een bloemetje van de voorzitter.

Leonard Pricken, Harry Veenendaal, Dolf van Laar en Marien Goedhart zijn alweer 12.5 of langer vrijwilliger en ontvingen daarom ook een boeket bloemen.

Als laatste werden nog vier leden tot erelid benoemd. Maaike de Wit en Henk Tamming vanwege hun jarenlange inzet als coördinator, en Leonard Pricken en Piet Noordhuis vanwege de 3 termijnen bestuur die zij hebben volgemaakt.