Algemene ledenvergadering uitgesteld

geplaatst in: Geen categorie | 0

Maandag 16 maart stond de jaarlijkse algemene ledenvergadering gepland. Door de maatregelen omtrent het corona virus heeft deze niet plaats kunnen vinden. Bekeken wordt wanneer deze alsnog gehouden kan worden. De onderwerpen die op de agenda stonden zijn:

 1. Opening/ mededelingen
 2. Verslag ALV van 18 maart 2019 (download pdf)
 3. Openstaande punten vorige ALV
 4. Verkiezing leden van bestuur
 5. Inhoudelijk jaarverslag 2019 (download pdf)
 6. Financieel Jaarverslag 2019 (download pdf)
  • Toelichting Wim van Diermen
  • Verslag kascommissie
  • Oordeel ALV
 7. Verkiezing kascommissie 2020/2021
 8. Begroting 2020/2021 (zie Financieel Jaarverslag 2019)
  • Toelichting bestuur
  • Oordeel ALV
 9. Voornemens 2020
 10. Jubilarissen (12,5 en 30 jaar)
 11. Wat verder ter tafel komt
 12. Sluiting

De notulen van de vorige ALV (ad. 2), het inhoudelijk- en financieel jaarverslag (ad. 5 en 6) alsmede de begrotingen voor 2020/2021 (ad. 8) zullen zolang de status ‘concept’ behouden. Medegedeeld kan worden dat de kascontrolecommissie het jaarverslag en de financiĆ«le boekhouding over het jaar 2019 in orde heeft bevonden.