Corona

geplaatst in: Geen categorie | 0

In verband met het Corona virus heeft de overheid voor het hele land maatregelen afgekondigd om verdere verspreiding van het virus te beperken. WAAG kan dan ook niet anders dan deze richtlijn volgen en de activiteiten vanaf heden tot in ieder geval 6 april stop te zetten. Dat wil zeggen dat de wekelijkse zwem-, zaalsport-, tennis- en roei-activiteiten niet doorgaan, in ieder geval tot en met 28 april. Zodra er nieuws is over de periode na 28 april laten we dat hier zo spoedig mogelijk weten.

Inmiddels is ook duidelijk geworden dat alle bijeenkomsten dus ook vergaderingen alleen in dringende gevallen doorgang kunnen vinden. Daarom, hoe jammer ook, is ook de Algemene Ledenvergadering tot nader order uitgesteld. Relaties zijn daarvan op de hoogte gesteld en we verwachten dat de Vereniging hiervan geen schade zal ondervinden.

Tot slot gaan ook het lentefeest op 25 april en de Jan Janssen Classic op 20 juni niet door als gevolg van de aangescherpte maatregelen. De spiksplinternieuwe WAAG sportdag is nog niet afgelast maar staat ook op losse schroeven. Dit laatste evenement is een nieuw initiatief. Laten we hopen dat we tegen die tijd weer bij elkaar mogen komen en we voldoende tijd en mogelijkheden vooraf hebben om het evenement te organiseren!

Het ziet er naar uit dat de belangrijkste kosten voor WAAG (huur zwembad en zalen) gewoon doorlopen en valt met het afgelasten van de Jan Janssen Classic een substantiële donatie weg. Met dat perspectief vragen wij ieders begrip de contributie voor het tweede kwartaal zoals gebruikelijk te innen. Voordat de contributie van het derde kwartaal wordt geïnd (gepland voor juli) hopen we duidelijkheid te geven over eventuele compensatie.

We hopen hiermee in het belang van ieder individu te handelen, gezondheid gaat even voor alles.  

Een hartelijke groet,
WAAG bestuur