Digitale ALV (uitslag)

geplaatst in: Geen categorie | 0

Ondanks of misschien dankzij de digitale vorm hebben dit jaar 22 leden actief deelgenomen aan onze jaarlijkse ALV. De volgende besluiten zijn (unaniem) genomen:

Bestuurssamenstelling:
• Ellen en Raymond eervol te ontslaan als bestuurslid.
• Suzanne Stelwagen te benoemen als bestuurslid ledenadministratie.
• De werving van nieuwe bestuursleden op korte termijn op te pakken.

Financieel verslag en begroting:
• Instemmen met de opgestelde Jaarrekening 2019 en begroting 2021
• Decharge te verlenen aan het bestuur

Inhoudelijk verslag:
• Instemmen met het inhoudelijk verslag

Een uitgebreider verslag van de ALV vind je via onderstaande link.