WAAG en corona

geplaatst in: Geen categorie | 0

Als er één onderwerp is geweest het afgelopen jaar dat alle aandacht opeiste, dan is het wel de corona uitbraak. Vanaf half maart 2020 moesten alle sportactiviteiten per direct worden gestaakt en begon een lange periode van wachten en hopen dat het snel beter zou worden. Inmiddels weten we dat er voor langere tijd maatregelen nodig zijn en dat het nog geruime tijd duurt voordat we weer op de vertrouwde manier kunnen sporten.

Binnen WAAG zijn er op verschillende momenten keuzes gemaakt over een eventuele herstart of juist uitstel van de activiteiten. Per groep zijn afwegingen gemaakt, mogelijkheden en onmogelijkheden geïnventariseerd en besproken om tot die keuzes te komen. Het bestuur heeft die ontwikkelingen nauw gevolgd, gestimuleerd en een bijdrage geleverd aan de communicatie.

Het is gebleken dat elkaar informeren ontzettend belangrijk is. Dat is misschien niet voor iedereen zichtbaar geweest. Met dit bericht wil het bestuur bijdragen aan een helder en gemeenschappelijk beeld van de situatie binnen WAAG.

Na het algehele verbod om te sporten in maart werd in de eerste week van mei een eerste versoepeling van kracht. Dat leverde meteen een puzzel op: welke sport mag weer wel, voor welke leeftijdsgroep geldt dat en welke voorzorgen zijn van toepassing? Snel werd duidelijk dat er nog veel groepen niet konden beginnen. Alleen kinderen konden in de buitenlucht weer beginnen; zaalsport verplaatsen naar de buitenlucht was dan een mogelijkheid. Vrij kort daarop is de sportmix voor kinderen (Wienet van ’t Ende) in Ede op het schoolplein van de Wulplaan weer begonnen. In Renkum (Doelum) kon er onder strikte voorwaarden weer beperkt gezwommen worden. Na het opstellen van een protocol kon in Doelum het zwemmen voor kinderen weer van start gaan (Loes Laport). De start van het roeien is na beraad in de groep uitgesteld.

Er was binnen WAAG behoefte om duidelijk van elkaar (de groepen) te weten wat de stand van zaken was. Daarop zijn de meningen van de coördinatoren gedeeld via een beeldbelafspraak. Conclusie was toen, dat er met uitzondering van de genoemde groepen tot 1 september geen activiteiten zouden plaatsvinden. Dit is ook via de coördinatoren en de website kenbaar gemaakt.

In augustus is het traject weer opgepakt om na te gaan wat mogelijk en verantwoord was. Inmiddels was het tennis (in de buitenlucht) en het roeien nog vóór de vakantie weer begonnen. Bij het zwemmen (Bongerd) is per groep gestart met een inventarisatie bij deelnemers en vrijwilligers om informatie te krijgen of er weer gestart kon worden. De zwembaden waren inmiddels onder voorwaarden weer toegankelijk dus was de vraag actueel of WAAG weer kon beginnen. Bij de inventarisatie is per deelnemer gevraagd naar het kunnen aanhouden van de 1,5 meter norm, de toestemming van ouders of verantwoordelijke instelling om te mogen zwemmen, het kunnen omgaan met de veranderde regels binnen het zwembad en of het vervoer kon plaatsvinden.

Ook bij de vrijwilligers is gepeild of zij willen en kunnen beginnen. Factoren als leeftijd, conditie, behoren tot de risico- groep en het omgaan met de door corona gewijzigde omstandigheden werden meegewogen. Later in september/ begin oktober werd duidelijk dat er geen andere conclusie was dan uitstel, vooralsnog tot 31 december van dit jaar. Deze beslissing is gemeld aan de deelnemers en vrijwilligers van de groepen en aangegeven via de website.

Intussen was wel het volwassenen zwemmen voor een klein aantal deelnemers in Doelum (Renkum) weer opgestart. Ook de sportmix in Wageningen is in september weer begonnen. De start van de andere zaalsport in Wageningen, op donderdag is met enkele maanden uitgesteld omdat deelname van een aantal sporters niet kon worden toegezegd. Dit naar aanleiding van de inventarisatie die ook hier heeft plaatsgehad bij de deelnemers/instellingen en vrijwilligers.

Daarmee is het beeld van WAAG en corona op dit moment (begin november) even rond.

Het WAAG-bestuur