Digitale ALV 2021 (uitslag)

geplaatst in: Geen categorie | 0

Door corona was het ook dit jaar helaas nog niet mogelijk om alle WAAG leden fysiek bij elkaar te roepen, hierdoor is de Algemene Ledenvergadering (ALV) ook dit jaar digitaal gehouden. Het resultaat is dat negen leden actief hebben deelgenomen aan de ALV van 2021.

In deze ALV werd het verslag van de ALV 2020 aan de orde gesteld, daarnaast werd het inhoudelijk jaarverslag besproken, evenals het financieel jaarverslag en de bestuurssamenstelling.

Een uitgebreider verslag van de ALV 2021 vind je via onderstaande link;