infosport@sportclubwaag.nl

Contact

Postadres

Sportclub WAAG
Postbus 72
6700 AB, Wageningen

infosport@sportclubwaag.nl

Bankgegevens

NL56 INGB 0004 3080 43
t.n.v. sportvereniging Waag
te Wageningen