Contributie

Contributietarieven (per 1-1-2023)

De deelnemers van WAAG betalen per kwartaal contributie. Bij het lid worden vullen zij of hun ouders/vertegenwoordigers eenmalig een machtigingsformulier in waarmee WAAG het verschuldigde bedrag via automatische incasso kan innen.

De contributies per kwartaal zijn als volgt:

Contributietarieven
per kwartaal

1e activiteit
zwemmen of tennis

2e en volgende activiteit(en) zwemmen of tennis
Jeugdleden (tot 18 jaar) € 34 € 24
Volwassenen € 50 € 40
1e activiteit
tafeltennis, 50+ club of roeien
2e en volgende activiteit(en) tafeltennis, 50+ club of roeien
Jeugdleden (tot 18 jaar) € 22 € 12
Volwassenen € 37 € 27
De hoogte van de contributie die een deelnemer betaalt hangt af van de leeftijd en van het aantal en type sporten waaraan hij of zij meedoet.

Enkele voorbeelden van de contributieberekening:

  • Een volwassene die zwemt of tennist betaalt per kwartaal € 50. Een volwassene betaalt voor tafeltennis, 50+ club of roeien € 37 per kwartaal.
    Een volwassene die zwemt of tennist én daarnaast aan tafeltennis, 50+ club of roeien meedoet betaalt per kwartaal € 50 + € 27 = € 77.
  • Een kind/jongere die zwemt of tennist betaalt per kwartaal € 34. Voor tafeltennis of roeien is dat € 22 per kwartaal. Als hij of zij aan zwemmen of tennis én tafeltennis of roeien meedoet dan is de contributie € 34 + € 12 = € 46.
  • Een kind/jongere op zwemles, met certificaten of diploma, betaalt daarvoor naast de contributie een bedrag van € 84 per kwartaal.

Financiële bijdrage van de gemeente waar je woont

De gemeenten Wageningen, Ede, Renkum, Rhenen en Arnhem hebben een regeling waarmee mensen met een uitkering of een laag inkomen een vergoeding kunnen krijgen voor de kosten die zij maken voor activiteiten of voorzieningen op het gebied van sport, cultuur en recreatie. Daarmee kan bijvoorbeeld de contributie van WAAG betaald worden. Wil je hierover meer weten? Meer informatie is te vinden op de volgende websites:

GemeenteWebsite
Wageningen
www.ikdoemeefonds.com
Ede
www.ededoetmee.nl
Renkum en Arnhem
www.gelrepas.nl
Rhenenwww.cunerapas.nl

Als je van plan bent om van een van deze regelingen gebruik te maken voor het betalen van de contributie van WAAG, dan moet je je aanmelden bij je gemeente.

Bij de gemeente Wageningen regel je dat helemaal zelf, maar als je bij een andere gemeente van een vergoedingsregeling gebruik wilt maken dan moet je dat laten weten aan de penningmeester van WAAG (penningmeester@sportclubwaag.nl). Dan zorgt zij ervoor dat WAAG via de vergoedingsregeling in jouw gemeente de contributie kan innen.

Lidmaatschap opzeggen

We hopen dat je lang lid blijft van WAAG. Maar mocht je het lidmaatschap willen opzeggen dan kan dat natuurlijk. Dit betekent voor de contributie dat je de lopende maand waarin je opzegt en de maand die volgt nog contributie betaalt. De minimum opzegtermijn is dus 1 maand. Eventueel te veel betaalde contributie wordt verrekend per hele maand.

Opzeggen van het lidmaatschap kan schriftelijk per email of per brief:

Email adres: infosport@sportclubwaag.nl

Postadres: Sportclub WAAG, Postbus 72, 6700 AB, Wageningen

Scroll naar boven