Donateurs

Wil je doneren?

ANBI-logo
Wij proberen om de contributie voor de leden van WAAG zo laag mogelijk te houden zodat iedereen die wil, kàn meedoen. Steun van donateurs is daarvoor onmisbaar! Omdat Sportclub WAAG is aangemerkt als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI) mag jouw schenkingen onder voorwaarden aftrekken in jouw aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Zo weet je zeker dat er geen schenk- of erfbelasting betaalt hoeft te worden over jouw schenking of erfrechtelijke verkrijging. Voor ANBI’s is er namelijk een algehele vrijstelling opgenomen.

  • RSIN nummer: 816438468

Je kunt een periodieke gift op 2 manieren vastleggen, namelijk:

  • bij de notaris
  • in een schriftelijke overeenkomst tussen jou en de instelling of vereniging

De belastingdienst heeft een aantal voorbeeldformulieren gemaakt die voor de meeste situaties geschikt zijn. Je kunt deze formulieren gebruiken om de overeenkomst vast te leggen. Zo weet je zeker dat jouw overeenkomst voldoet aan de voorwaarden.

  • Gebruik het formulier Periodieke gift in geld als je minimaal 5 jaar lang een gift in geld wilt doen.
  • Gebruik het formulier Betalingsvolmacht als je jouw periodieke gift in geld automatisch naar het goede doel wilt doen.

Je hoeft deze formulieren niet naar de belastingdienst op te sturen. Ze zijn voor jezelf en het goede doel aan wie jij de gift doet. Je moet de overeenkomst wel goed bewaren. Als wij jouw aangifte controleren, kunnen wij jou om deze schriftelijke overeenkomst vragen.