Doneren?

ANBI-logo
Wij proberen om de contributie voor de leden van Waag zo laag mogelijk te houden zodat iedereen die wil, kàn meedoen. Steun van donateurs is daarvoor onmisbaar! Omdat Sportclub WAAG is aangemerkt als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI) mag u schenkingen onder voorwaarden aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Zo weet u zeker dat er geen schenk- of erfbelasting betaalt hoeft te worden over uw schenking of erfrechtelijke verkrijging. Voor ANBI’s is er namelijk een algehele vrijstelling opgenomen.

 • RSIN nummer: 816438468
 • Doelstelling volgens de statuten:

De vereniging stelt zich ten doel de actieve deelname van gehandicapten aan sportieve, recreatieve en culturele activiteiten te bevorderen ten einde hun naast een zinvolle vrijetijdsbesteding de kans te geven zich zo veel mogelijk te handhaven en zich te ontplooien in het dagelijkse leven.

 • Actuele beleidsplan (download pdf)
 • Bestuurssamenstelling (zie pagina contact)
 • Beloningsbeleid: Niet van toepassing.
 • Inhoudelijk actueel jaarverslag 2019 (download pdf)
 • Financieel actueel jaarverslag en begroting 2019, met toelichting (download pdf)

Vanaf 2014 kunt u een periodieke gift op 2 manieren vastleggen, namelijk:

 • bij de notaris
 • in een schriftelijke overeenkomst tussen u en de instelling of vereniging

De belastingdienst heeft een aantal voorbeeldformulieren gemaakt die voor de meeste situaties geschikt zijn. U kunt deze formulieren gebruiken om de overeenkomst vast te leggen. Zo weet u zeker dat uw overeenkomst voldoet aan de voorwaarden.

 • Gebruik het formulier Periodieke gift in geld als u minimaal 5 jaar lang een gift in geld wilt doen.
 • Gebruik het formulier Betalingsvolmacht als u uw periodieke gift in geld automatisch naar het goede doel wilt doen.

U hoeft deze formulieren niet naar de belastingdienst op te sturen. Ze zijn voor uzelf en het goede doel aan wie u de gift doet. U moet de overeenkomst wel goed bewaren. Als wij uw aangifte controleren, kunnen wij u om deze schriftelijke overeenkomst vragen.