Donateurs

Wilt u WAAG steunen met een donatie?

Wij proberen om de contributie voor de leden van WAAG zo laag mogelijk te houden zodat iedereen die wil, kàn meedoen. Steun van donateurs is daarvoor onmisbaar! Alle donaties, klein of groot, zijn van harte welkom. Met uw bijdrage blijft het mogelijk om elk jaar een aantal evenementen voor de deelnemers organiseren die vanuit de contributies niet gefinancierd kunnen worden.

Wilt u vaste donateur worden?

Aanmelding kan via infosport@sportclubwaag.nl

Wilt u eenmalig een donatie geven?

Wij ontvangen uw bijdrage graag op bankrekening NL56 INGB 0004 3080 43  t.n.v. Sportclub WAAG in Wageningen.


ANBI-logo

Uw donatie is onder bepaalde voorwaarden fiscaal aftrekbaar

Sportclub WAAG is door de Belastingdienst aangemerkt als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI).
U mag een schenking aan WAAG daarom onder voorwaarden aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Voor ANBI’s is er namelijk een algehele vrijstelling opgenomen.

De voorwaarden van de Belastingdienst betreffen het onderscheid tussen gewone giften en periodieke giften. Periodieke giften die zijn vastgelegd voor minimaal 5 jaar gelden altijd volledig als aftrekpost in uw aangifte inkomstenbelasting. Voor gewone giften, dat wil zeggen incidentele giften die niet schriftelijk voor minimaal 5 jaar zijn vastgelegd, mag dat alleen boven een bepaald drempelbedrag. Deze drempel is afhankelijk van uw inkomen.

U kunt een periodieke gift schriftelijk vastleggen door middel van

  1. Een notariële akte of, veel gemakkelijker en kostenloos,
  2. Een schriftelijke overeenkomst met WAAG. Hiervoor gebruiken we het formulier ‘Overeenkomst periodieke gift in geld’ van de Belastingdienst. Voor verdere informatie hierover kunt u contact opnemen met de penningmeester van WAAG (penningmeester@sportclubwaag.nl).
Scroll naar boven