Kerngegevens

Postadres

Sportclub WAAG
Postbus 72
6700 AB Wageningen

infosport@sportclubwaag.nl

06-13035115

 

Bankgegevens

NL56 INGB 0004 3080 43
t.n.v. Sportclub WAAG
te Wageningen

 

WAAG is bij de Kamer van Koophandel in Arnhem ingeschreven onder nummer 40121929

 


WAAG is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)
(Formulier Publicatieplicht)

Scroll naar boven