Vereniging Sport en Recreatie voor mensen met een beperking in Wageningen e.o.

Kerngegevens

Postadres

Sportclub WAAG
Postbus 72
6700 AB Wageningen

infosport@sportclubwaag.nl

 

Bankgegevens

NL56 INGB 0004 3080 43
t.n.v. Sportclub WAAG
te Wageningen

 


WAAG is bij de Kamer van Koophandel in Arnhem ingeschreven onder nummer 40121929

 


WAAG is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)
(Formulier Publicatieplicht)