Nieuws

Lentefeest WAAG zaterdag 1 juni 2024

Het was een succesvol lentefeest! Op deze plek komt binnenkort een verslag en een selectie uit de vele foto’s.

 

Koninklijke onderscheiding

Grote verrassing voor Chris Jansen!

Op vrijdagochtend 26 april werd Chris Jansen verrast door een bezoek van burgemeester Vermeulen, die hem vertelde dat hij die dag onderscheiden zou worden als lid in de Orde van Oranje-Nassau. Dit was een grote verrassing voor Chris. ’s Middags was er een plechtigheid in de Grote Kerk in Wageningen. Daar speldde de burgemeester hem zijn onderscheiding op.

 

Chris Jansen is al heel lang actief als vrijwilliger bij WAAG. Hij was bestuurslid en leverde een belangrijke bijdrage aan het welzijn van de leden en de interne organisatie van WAAG. Zijn grote passie is het begeleiden van de sporters. Het wekelijkse zwemuur op de zaterdag sloeg hij nooit over. Daarnaast was hij actief bij tafeltennis, de sportmix en de organisatie van de jaarlijkse avond bij de Harmonie.

 

Jaarverslag 2023 beschikbaar

Lees hier het jaarverslag 2023, zoals vastgesteld in de ledenvergadering op 22 april 2024.

 

Sportdag WAAG zaterdag 16 maart 2024

Op zaterdag 16 maart vond onze jaarlijkse sportdag plaats, in Sporthal de Aanloop in Wageningen. Met ruim 40 deelnemers en ca. 20 vrijwilligers van WAAG en NLdoet, de grote jaarlijkse vrijwilligersactie. Zie onderstaand bericht uit ‘Stad Wageningen’:

Check snel deze foto-collectie om een indruk te krijgen van deze geweldige dag!
 

 

Vrijwilligersmiddag met BBQ op zaterdag 9 september 2023

De vrijwilligers van WAAG hebben op een prachtige nazomerdag kunnen genieten van een BBQ in de tuin van Piet Noordhuis in Renkum. Dank aan het gastechtpaar Piet en Fokje, en aan allen die hebben geholpen bij de voorbereiding en realisatie!

Sportdag WAAG op zaterdag 8 juli 2023

            
Zaterdag 8 juli kwamen deelnemers en vrijwilligers naar het terrein van Atletiekvereniging Climax in Ede voor de jaarlijkse sportdag van WAAG. Het was een mooie warme dag met veel zon en gezelligheid. Na de warming up ging iedereen in groepjes de verschillende spellen langs: KUBS, tennis, Volleybal, Boccia en een gezamenlijk waterspel. Met als welkome onderbreking een bezoek aan Bram de pannenkoekenbakker, die ook dit jaar weer zijn best deed en heel veel pannenkoeken bakte!
En tussendoor konden we kijken naar een demonstratie van Frame voetbal, door kinderen van voetbalvereniging De Merino’s in Veenendaal.
Net als op de andere WAAG-feesten zorgden de dj’s van de Silverwave drive-in show ook deze keer weer voor de muziek.

Interview met WAAG in “Rijn en Veluwe”

Op 21 juni j.l. verscheen een artikel ‘Iedereen moet mee kunnen doen’ in de regiokrant “Rijn en Veluwe” over het zwemmen bij WAAG, in Renkum. Klik hier voor het artikel.

 

Algemene Ledenvergadering (ALV) op 8 mei 2023

Op 8 mei 2023 vond de jaarlijkse ALV plaats bij Thuis in Wageningen. Er waren 19 leden (deelnemers en vrijwilligers) aanwezig, waaronder 5 bestuursleden. Er waren 14 afmeldingen. Op de agenda stond o.a. de bespreking van het inhoudelijke en van het financiële jaarverslag 2022. Beide werden door de vergadering goedgekeurd. Voor volgend jaar werd alvast een nieuwe kascommissie benoemd, bestaande uit Robert-Jan van Egmond en Sjoerd van Deventer. Volgens het rooster van aftreden liep de eerste bestuursperiode van penningmeester Jeannet Passchier ten einde, maar gelukkig was zij beschikbaar voor een nieuwe bestuursperiode. Zij werd met algemene stemmen herbenoemd door de vergadering. Tenslotte heeft de ALV zich gebogen over de toekomst van ons clubblad Gewaagd. Het kost veel tijd en moeite om het blad een aantal keren per jaar uit te brengen, en uit een enquête onder de leden blijkt dat weinig belangstelling is voor het blad. Daarom is nu besloten dat Gewaagd in de huidige vorm gaat stoppen, de laatste editie komt uit in de zomer van 2023. Enkele vrijwilligers gaan aan de slag met het voorbereiden van een nieuw clubblad/boekje, een jaarlijks fotoboek voor alle deelnemers. Later dit jaar meer nieuws hierover!

Lentefeest WAAG op zaterdagmiddag 15 april 2023

Zaterdag 15 april vierde WAAG zijn traditionele Lentefeest en we hebben er een heuse knalfuif van gemaakt! Met hulp van Rotary Wageningen Bergpoort was er een middag vol activiteiten georganiseerd bij de Boerewoage in Ederveen. Zo kon er naar hartenlust geschilderd worden met echte schildersezels, konden er kleurrijke hoedjes worden gemaakt met ballonnen en konden voorjaarsbloemen nog mooier worden gemaakt met stickers en veel glitters. Daarnaast waren er diverse spelletjes om te spelen en werd er fanatiek meegezongen met de karaoke verzorgd door de DJ’s van de Silverwave Drive-in Show. En als klap op de vuurpijl werd de dag afgesloten met een bakje lekkere patat!
Check snel deze foto-collectie om een indruk te krijgen van ons spetterende Lentefeest!
 

Herfstfeest van WAAG op zaterdag 5 november

aaOp 5 november was het zover, het was Herfstfeest in Doelum in Renkum! Geen maaltijd maar wel veel lekkers en swingen op muziek met verzoeknummers. De Deejays wisten de stemming erin te krijgen. Voor de feestgangers die wat rustiger aan wilden doen was er ook plek. Het was een gezellige boel. Met de Quiz werden we uitgedaagd. Bijna iedereen wist de antwoorden, dat is knap. Bedankt Loes en Martin, jullie hebben het feest fantastisch georganiseerd.aa Margreet Bos was 25 jaar lid en werd gehuldigd. Ze had een verrassing voor ons. Ze deelde haar verjaardagscadeau met ons en zo kreeg WAAG een cheque van haar t.w.v. € 1500,-. Geweldig Margreet, zo kan WAAG een mooie club blijven en we hopen dat je nog lang lid blijft! aaVoor jong en oud was het een mooie avond die vraagt om een vervolg in 2023. Je ideeën om het feest nog leuker te maken zijn ook welkom. Je kunt ze sturen naar infosport@sportclubwaag.nl . Trouwens, ook als je wilt mee organiseren ben je welkom als sportief lid of vrijwilliger. Zo wordt het steeds meer een feest van ons allemaal!

 

 

Extra Algemene Ledenvergadering op 17 oktober 2022

Op maandagavond 17 oktober hield WAAG een extra ALV, bij Thuis in de Stationsstraat in Wageningen. Op de agenda stond o.a. de bijgestelde Begroting voor 2023 en het voorstel voor contributieverhoging in 2023. Sinds het najaar van 2022 heeft WAAG te maken met extra kosten ten gevolge van de hogere huurprijzen in verband met de fors gestegen energiekosten, en in 2023 zal dit verder toenemen. Het toenemende begrotingstekort kan WAAG dit jaar dekken uit onze reserves, maar in 2023 e.v. streven we naar een sluitende begroting. Het bestuur heeft daarom een voorstel met een aantal maatregelen uitgewerkt, en deze zijn door de ALV met algemene instemming goedgekeurd. Wat verandert er in 2023? Besloten is om de zwemtijden op de woensdagavond en zaterdagochtend in De Bongerd aan te passen aan die van de andere zwemgroepen, dat wil zeggen 1 uur per groep. Dit zal leiden tot een vermindering van de forse huurkosten die wij betalen. Verder zullen de contributies die de leden aan WAAG betalen per 1-1-2023 worden verhoogd met ca. 20%. Een flinke stijging, maar reëel en nodig omdat de contributies sinds 2016 ongewijzigd zijn gebleven. Voor de meeste deelnemers betekent dit dat zij per maand enkele euro’s meer gaan betalen. Wij zullen onze leden attenderen op de gemeentelijke regelingen die er zijn voor financiële vergoeding van de kosten van o.a. sportlidmaatschap, zoals het Ik doe mee fonds in Wageningen en de Gelrepas in Renkum en Arnhem. Verdere informatie over de nieuwe contributietarieven is binnenkort te vinden op de betreffende pagina onder ”Lidmaatschap”.

WAAG op de Banenmarkt van het Vrijwilligers Centrum Wageningen

BanenmarktOp maandag 10 oktober,  van 19:00 tot 21:00 uur, organiseerde het Vrijwilligers Centrum Wageningen een Banenmarkt Vrijwilligerswerk in de Wageningse bibliotheek (Stationsstraat 2). Natuurlijk was WAAG daar ook aanwezig. Voor onze huidige vacatures, klik hier.

 

Vrijwilligersmiddag WAAG

D2D1Op zaterdag 1 oktober was er een middag voor de vrijwilligers van WAAG. Een groep vrijwilligers bezocht “Het Depot” in Wageningen. Het Depot is een beeldengalerij, waar hedendaagse beeldhouwkunst wordt tentoongesteld. De nadruk ligt daarbij op torsen en fragmenten van menselijke lichamen. In Het Depot is interessante kunst te zien, die we met belangstelling hebben bekeken. Het bezoek aan Het Depot werd afgesloten met koffie (of een drankje) en gebak in het restaurant van Het Depot. Anke en Jeannet hadden de vrijwilligersmiddag voorbereid.

 

WAAG op de Molenmarkt Wageningen

Op zaterdag 10 september vond in Wageningen de Molenmarkt plaats. Ook WAAG had er een marktkraam.

Bijscholingscursus Toezicht en Reddend Zwemmen

Op 2 juli en 27 augustus 2022 werd er in het zwembad van Doelum een cursus “Toezicht en Reddend Zwemmen” verzorgd voor de vrijwilligers bij onze zwemactiviteiten. Bij de zwemuren van WAAG moeten er namelijk altijd enkele gecertificeerde vrijwilligers (“toezichthouders”) aanwezig zijn. De cursus werd afgesloten met een korte zwemtest, die door de 10 deelnemers met goed resultaat werd afgelegd. Zij zijn nu klaar om het zwemseizoen 2022-2023 op een veilige en verantwoorde manier te begeleiden.

 

Sportdag WAAG op zaterdag 9 juli 2022

De ervaringen van Thomas en Martine: Martine moest al vroeg opstaan, om te helpen met het opbouwen van de sportdag. Thomas kon gelukkig wat langer uitslapen, hij hoefde pas om half 11 bij het sportterrein te zijn. Dat was nog wel spannend, want papa was verkeerd gereden. Bij de inschrijftafel kregen we een armbandje met een nummer van het groepje. Maar we zijn stiekem samen in hetzelfde groepje gegaan. Na de warming-up (hoofd, schouders, knie en teen) en de opening door Ronnie Tober, begonnen we met volleybal. Dat was erg moeilijk, omdat je niet kon zien of er een bal aankwam. Als tweede gingen we voetballen met hele grote voetbal. Thomas was een hele goede keeper. Het volgende onderdeel was blokken omgooien, hier waren alle leden van ons team erg goed in. Daarna kwam de tennisopdracht, dat ging helemaal fantastisch. Maar wat wil je, met zulke goede tennissers in je team. Het favoriete onderdeel van ons (en ik denk van wel meer deelnemers) was pannenkoeken eten. Wat waren ze lekker! Na de demonstratie van de racerunners ging het programma weer verder. We hebben eerst jeu de boules gespeeld, waar Thomas twee keer won. Daarna mochten we lekker trommelen op de djembé. Het kegelspel dat volgde was best lastig, vooral toen Martine er zich ook mee ging bemoeien. Als laatste speelden we een waterspel. Het water van de sponzen moest via een parcours in de emmer komen. Maar dit werd voor een deel van ons team al snel een watergevecht, met het mooie weer was dat lekker verfrissend. Aan het einde van dag kregen alle deelnemers een medaille. Het was een hele leuke dag, Martin bedankt voor het organiseren!

BHV cursus bij WAAG

Op de avonden van 20 en 27 juni vond er in zwembad de Bongerd een BHV-cursus plaats voor de vrijwilligers van WAAG. Hier heb ik samen met nog 7 andere vrijwilligers geleerd hoe wij moeten omgaan met noodgevallen als brand of iemand die onwel wordt. Best wel spannend dus! Op de eerste avond leerden wij omgaan met een AED (Automatische Externe Defibrillator). Dat is een apparaat dat gebruikt wordt wanneer iemand een hartstilstand heeft. We mochten oefenen op speciale poppen die hier voor bedoeld waren. En blijkbaar deden we het niet eens slecht, want we zijn geen enkele pop verloren die avond. Het belangrijkste wat ik van die avond heb geleerd is om iedereen om je heen een taak te geven zodat je zo snel mogelijk kunt handelen. “Jij, bel 112! En jij, haal de AED!” BHVbrandDe tweede avond leerden we omgaan met brand. Blijkbaar kan je niet elk brandje zomaar even blussen, je moet echt weten wat je doet! Wist je bijvoorbeeld dat je bij een brandende pan altijd de deksel er op moet zetten en niet met water moet blussen? Dit mochten we aan het eind ook nog zelf proberen. Ik vond dat best spannend, maar gelukkig heb ik mijn wenkbrauwen niet afgebrand. Al met al waren het heel nuttige avonden en hebben we veel geleerd. En om maar aan te tonen hoe nuttig het was: nog geen maand later kreeg iemand waarmee ik aan het wandelen was een epileptische aanval. In plaats van in paniek te raken, wist ik door de cursus precies wat ik moest doen en is het allemaal goed afgelopen gelukkig. Zo zie je maar hoe handig het is om zo’n BHV-cursus op zak te hebben! Ben jij als vrijwilliger ook enthousiast geworden en wil je ook een cursus volgen? Dan heb je geluk, want WAAG biedt regelmatig nieuwe cursussen aan. Voor meer informatie, neem je contact op met infosport@sportclubwaag.nl. Sijmen Vedder, vrijwilliger bij zwemmen in de Bongerd

Roeipicknick STOER

Zaterdagochtend 30 juli 2022 om 10 over 11 (er moesten nog foto’s worden genomen) vertrokken de STOER-roeiers, Thea, Dolf, Coen, Cilia, Frits, Femke en Niels met 6 maatjes in 3 roeiboten voor een roeitocht over de Rijn richting picknickplek. We hadden prachtig weer, iedereen had allerlei heerlijke gerechtjes meegenomen voor de picknick, dus we stapten met zijn 13-en goedgemutst in de boten om met de tocht te beginnen. Voor de meeste roeiers was de eindbestemming, een strandje voorbij het pontje van Opheusden, best een grote afstand. Dus we waren blij maar vooral trots dat we daar rond half 1 aan land konden stappen. Alle lekkernijen werden op de meegebrachte picknickkleden uitgestald en het zag er allemaal heerlijk uit. Ondertussen was onze gast Heico, die het witte huisje van het Utrechts landschap een beetje verderop huurt, ook gearriveerd om gezellig mee te eten. Heico had aangeboden dat we het huisje mochten bezoeken en we konden gebruikmaken van zijn sanitair. Hiervoor moesten we een stukje wandelen en kwamen we in een gebied waar we zonder Heico niet mochten komen. We kregen er een rondleiding in het huisje en de omgeving met uitzicht op de Rijn aan de ene kant, op een plas met o.a. lepelaars en aan de andere kant. Wat hebben we geboft met Heico! Op de terugweg naar de boten is nog een panoramafoto gemaakt waarbij de groep links in Utrecht en rechts in Gelderland staat. We namen afscheid van Heico die ons hielp met wegvaren en ons bovendien uitnodigde in oktober terug te komen om walnoten te rapen. Om 4 uur waren we weer terug en werden we door maatje Leo getrakteerd op een ijsje. Het was een zeer geslaagde roei-picknickdag. Namens STOER, roeimaatje Lineke

Scroll naar boven