Waag is opgericht op 5 februari 1981 als sport- en recreatie vereniging voor mensen met een lichamelijke of een verstandelijke beperking.

Doelstelling

Waag wil dat mensen met een beperking actief deelnemen aan sportieve, recreatieve en culturele activiteiten als zinvolle vrijetijdsbesteding. Sportactiviteiten zijn het middel om het welzijn van mensen met een beperking te bevorderen. Dit tegen de achtergrond dat niet alle mensen met een beperking terecht kunnen bij reguliere sportverenigingen. Veel mensen met een beperking hebben een bescheiden budget waar ze mee rond moeten komen. Daarom wil WAAG – geholpen door externe financiële steun – de contributie zo laag mogelijk houden. Om dit te illustreren: 55% van de inkomsten komt van gemeente- subsidies, fondsen en donateurs.

Waag richt zich op deelnemers uit Wageningen, Renkum en Bennekom, maar dat is geen voorwaarde. We zijn er voor alle leeftijden en voor iedereen die op zijn of haar reguliere sportclub niet voldoende ondersteuning kan krijgen. Waag zorgt voor die begeleiding en waar nodig voor aangepast materiaal.

Wil je meer weten over de toekomstplannen van waag, bekijk dan ons verenigingsplan.

>> Actueel verenigingsplan (werkdocument)