Vrijwilliger Sportmix in Ede

Sportmix staat voor bewegen in groepsverband voor kinderen met autisme of een aanverwante
beperking. Door met elkaar te bewegen in spelsituaties wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan
de ontwikkeling van deze kinderen (8 -14 jaar).

Sportmix is een gezamenlijk initiatief van de Stichting ROOZ en de buurtsportcoaches in Ede.
Op termijn zal de taak van de buurtsportcoach worden overgenomen door sportclub WAAG.
Deze lessen vinden nu op woensdag- en donderdagmiddag plaats in Ede. Wil jij één of allebei de uren
begeleiden dan word je onderdeel van een gezellige vereniging waarin veel waardering voor jou als
vrijwilliger is.

We zoeken iemand met affiniteit voor de doelgroep en die de begeleiding (op enige termijn)
zelfstandig op zich kan nemen. Dat betekent dat wij verantwoordelijkheid nemen voor het inwerken
en naar behoefte aanvullend scholing bieden, op termijn volgt dan een vrijwilligersovereenkomst.

Ben je geïnteresseerd, ken je iemand die geïnteresseerd is of wil je een keer komen kijken, neem dan
contact op met Manon Bouwman via manon.bouwman@sportservice-ede.nl of 06-83910565.

>> Maar informatie stichting ROOZ

Secretaris

Wat doet de secretaris?
De secretaris maakt deel uit van het bestuur van WAAG. Naast de algemene bestuurswerkzaamheden bereidt hij of zij de bestuursvergaderingen voor, maakt de notulen op, houdt de voortgang van de actiepunten in de gaten en verzorgt de inkomende en uitgaande post.

Ben je geïnteresseerd in de functie van secretaris? Of ken je iemand die hier geïnteresseerd in is? Wil je meer informatie? Neem dan gerust contact op met Bram van den Ende of stuur een email naar sportclubwaag.

>> Contact opnemen

Vertrouwenscontactpersoon

Helaas komt grensoverschrijdend gedrag in de sport (inclusief de gehandicaptensport) regelmatig voor. Landelijk (NOC*NSF) is er een meldpunt ingericht dat op werkdagen 12 uur per dag bereikbaar is. Dat is bedoeld om een oor te bieden aan sporters die zich vragen stellen over ervaringen die zij hebben (gehad) waarbij normen en waarden in de sport in het geding zijn. Ook als zich een situatie voordoet, waarbij je niet zelf met grensoverschrijdend gedrag te maken hebt gehad, kun je dit melden. Bij het meldpunt kun je in een vertrouwelijk gesprek aankaarten wat je dwars zit en welke stappen je zou kunnen zetten om het aan te pakken. Daarbij houd je zelf altijd de regie op wat er met je verhaal wordt gedaan.

Binnen onze vereniging WAAG willen we de drempel om dergelijke ervaringen te kunnen melden zo laag mogelijk maken. Daarom roepen wij mensen op, die de rol van vertrouwenscontactpersoon binnen de vereniging willen vervullen. Het raadplegen van de Vertrouwenscontactpersoon kan een eerste stap zijn in het melden van grensoverschrijdend gedrag. Het raadplegen van de WAAG vertrouwenscontactpersoon of het contact zoeken met het landelijk meldpunt is altijd ter beoordeling van degene die de melding doet (deelnemer of vrijwilliger).

Van de kandidaten die zich beschikbaar stellen, verwachten wij een betrokkenheid bij de
problematiek van grensoverschrijdend gedrag en tegelijk een zekere distantie om de melder van advies te kunnen dienen. Kandidaten kunnen afkomstig zijn uit de groep vrijwilligers maar zeker ook daarbuiten. Wij stellen het op prijs als vrijwilligers in hun netwerk nagaan of zij geschikte kandidaten kennen. Van kandidaten wordt verwacht dat zij bereid zijn de cursus ‘Vertrouwenscontactpersoon’ te volgen (2 dagdelen).

Wilt u reageren of verdere informatie, neem dan contact op met het bestuur:

>> Contact opnemen