Vrijwilliger Sportmix in Wageningen

Wij zoeken een enthousiaste trainer/begeleider voor onze Sportmix-groep in Wageningen. Het is een kleine groep van 7 jongens en meiden met een verstandelijke beperking in de leeftijd van 16-30 jaar. Bij Sportmix wordt er elke week op maandag van 17:30 tot 18:30 uur gesport in een gymzaal in Wageningen. Per week krijgen de deelnemers andere sportactiviteiten aangeboden.

Als trainer/ begeleider van de groep wordt verwacht dat je 1x in de twee weken de Sportmix verzorgt. De andere week wordt gedaan door de vakleerkracht bewegingsonderwijs van een school voor jongeren met een verstandelijke beperking. Hij zal je ook inwerken en begeleiden in de eerste periode. Tijdens de les is er hulp van een ouder aanwezig.

We zoeken iemand die de groep op korte termijn zelfstandig kan begeleiden. Enige ervaring met het werken met verstandelijk beperkte jongeren is gewenst. Ben je geinteresseerd of wil je meer weten, stuur dan een mail of neem contact op met de voorzitter:

>> Contact opnemen

Vrijwilliger Sportmix in Ede

Sportmix staat voor bewegen in groepsverband voor kinderen met autisme of een aanverwante beperking. Door met elkaar te bewegen in spelsituaties wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van deze kinderen (8 -14 jaar). Sportmix is een gezamenlijk initiatief van de Stichting ROOZ en de buurtsportcoaches in Ede. Op termijn zal de taak van de buurtsportcoach worden overgenomen door sportclub WAAG. Deze lessen vinden nu op woensdag- en donderdagmiddag plaats in Ede. Wil jij één of allebei de uren begeleiden dan word je onderdeel van een gezellige vereniging waarin veel waardering voor jou als
vrijwilliger is. We zoeken iemand met affiniteit voor de doelgroep en die de begeleiding (op enige termijn) zelfstandig op zich kan nemen. Dat betekent dat wij verantwoordelijkheid nemen voor het inwerken en naar behoefte aanvullend scholing bieden, op termijn volgt dan een vrijwilligersovereenkomst. Ben je geïnteresseerd, ken je iemand die geïnteresseerd is of wil je een keer komen kijken, neem dan contact op met Manon Bouwman via manon.bouwman@sportservice-ede.nl of 06-83910565.

>> Maar informatie stichting ROOZ

Website/social media beheerder

Voor het beheer van onze website, facebook site en digitale nieuwsbrief, zijn wij op zoek naar een vrijwilliger die zo af en toe berichtjes wil plaatsen en de website wil onderhouden. Eens in de drie maanden is het even wat werk om nieuwsberichten overeen te laten komen met het clubblad en de digitale nieuwsbrief; een paar uur. Daarbuiten hoeft er alleen incidenteel iets geupdate te worden. Heb je interesse, of zou je dit willen leren, stuur dan een email naar Sportclub WAAG of neem direct contact op met de ledenadministratie.

>> Contact opnemen

Secretaris

Wat doet de secretaris?
De secretaris maakt deel uit van het bestuur van WAAG. Naast de algemene bestuurswerkzaamheden bereidt hij of zij de bestuursvergaderingen voor, maakt de notulen op, houdt de voortgang van de actiepunten in de gaten en verzorgt de inkomende en uitgaande post.

Ben je geïnteresseerd in de functie van secretaris? Of ken je iemand die hier geïnteresseerd in is? Wil je meer informatie? Neem dan gerust contact op met Bram van den Ende of stuur een email naar sportclubwaag.

>> Contact opnemen