Vrijwilligers

WAAG is een vereniging die geheel draaiende wordt gehouden door deskundige en gemotiveerde vrijwilligers. Zij brengen een eigen sfeer en mening binnen de organisatie. Vrijwilligers gaan als niet-werknemers een vrijwillige, onverplichte binding met ons aan, maar vanzelfsprekend kan vrijwilligerswerk niet als vrijblijvend worden gezien en ervaren. Het maken van wederzijds duidelijke afspraken is een voorwaarde voor een goede samenwerking. Zo zorgen we ervoor dat onze activiteiten op een sportieve, veilige en plezierige manier kan plaatsvinden.

Het aanmelden tot vrijwilliger verloopt in een aantal stappen:

 1. In eerste instantie neem je contact op met de coördinator van een activiteit of het bestuur. Het bestuur brengt je in contact met een van de coördinatoren, afhankelijk van je aangegeven interesse en voorkeur.

  >> Contact opnemen

 2. Het intakegesprek. In dit gesprek geeft de coördinator aanvullende informatie en vraagt naar je interesse, ambities en mogelijkheden. Iedereen die de doelgroep en de verenigingsdoelstelling een warm hart toedraagt, voldoende stabiliteit lijkt te hebben, rekening houdend met hun toekomstige taak, kan vrijwilliger worden. Als beide het eens zijn spreek je samen met de coördinator een kennismakingsperiode af.
 3. Kennismakingsperiode. Denk daarbij aan een aantal keer onder begeleiding meedoen zonder direct de verantwoordelijkheid voor bepaalde taken te krijgen. Zo wordt duidelijk óf en welke taken bij jou passen. In die tijd is er ook gelegenheid om andere vrijwilligers te spreken.
 4. Evaluatiegesprek. Na afloop van de kennismakingsperiode volgt een evaluatiegesprek met de coördinator en valt het besluit vrijwilliger te worden.
 5. Lid worden van WAAG door het invullen van het lidmaatschapsformulier. Je wordt dan ook automatisch aangemeld bij de branchevereniging Gehandicaptensport Nederland en verzekerd voor aansprakelijkheid en ongevallen tijdens het vrijwilligerswerk.

  >> Inschrijven

 6. WAAG stuur vervolgens een brief met daarin verdere uitleg over het afronden van de inschrijving. In de brief zijn bijgesloten de vrijwilligersovereenkomst, een machtiging formulier en uitleg over het kosteloos aanvragen van een VOG. Zie volgende punten.
 7. Vrijwilligersovereenkomst invullen. Vul samen met de coördinator van je activiteit de toegestuurde vrijwilligersovereenkomst in, ondertekenen deze samen en retourneer deze naar de ledenadministratie. Dat kan door deze achter te laten bij de coördinator of door deze op te sturen naar Sportclub WAAG, Postbus 72, 6700 AB, Wageningen. De vrijwilligersovereenkomst staat ook online:

  >> Vrijwilligersovereenkomst

 8. Aanleveren van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). WAAG heeft daarvoor een regeling zodat dit gratis en grotendeels online geregeld wordt. Hiervoor ontvang je vanzelf een email van Justis met daarin een link naar hun website. Daar staat de VOG reeds voor je klaar. Inloggen doe je met je DigiD. De VOG wordt dan naar jou toegestuurd. Ook hier de vraag of je deze wil retourneren naar de ledenadministratie via de coördinator van je activiteit of door deze op te sturen naar Sportclub WAAG, Postbus 72, 6700 AB, Wageningen.
 9. Machtiging invullen. Om lid te worden van de vereniging vragen we ook van vrijwilligers een kleine contributie (10 euro per jaar). Deze gebruiken we vooral voor je verzekering. Mocht je echt bezwaar hebben, laat dat dan even weten. Met bijgesloten machtiging geef je WAAG toestemming om het bedrag 1 maal per jaar van je rekening af te schrijven. Ook deze kun je retourneren via de coördinator of opsturen naar Sportclub WAAG, Postbus 72, 6700 AB, Wageningen.

Wil je meer weten, klik dan op een van onderstaande onderwerpen.

Iedere sportactiviteit van WAAG heeft een eigen team van vrijwilligers en wordt aangestuurd door een eigen coördinator.

Vrijwilligers hebben de volgende algemene taken:

 • Zet zich in conform de afspraken, zoals opgenomen in de vrijwilligers overeenkomst.
 • Verricht de afgesproken taak zo goed mogelijk, met begrip en verantwoordelijkheidsgevoel voor organisatie en leden.
 • Werkt in goede samenspraak met andere vrijwilligers.
 • Vraagt tijdig aandacht voor problemen of dreigende problemen bij de coördinator of bij het bestuur.

De coördinatoren kunnen vertellen welke meer concrete taken binnen hun activiteit uitgevoerd worden. Dit verschilt per activiteit en hangt sterk af van de deelnemers.

Het is voor de vrijwilliger zelf en voor de organisatie van groot belang om duidelijke afspraken te maken en deze ook vast te leggen. Binnen de organisatie vindt een schriftelijke bevestiging van de gemaakte afspraken plaats door wederzijdse ondertekening van een vrijwilligersovereenkomst. In deze overeenkomst worden vastgelegd:

 • De aard van het vrijwilligerswerk (taken).
 • De duur van de overeenkomst (bepaald of onbepaald).
 • De dag en uren dat de vrijwilliger aanwezig is.
 • Andere afspraken (bijvoorbeeld over begeleiding, deskundigheidsbevordering).

Waarden die belangrijk zijn en gedrag dat daaruit volgt:

 • Respect voor de deelnemer, autonomie: Niet verder doordringen in het privéleven dan nodig, geen machtsmisbruik, geen seksuele handelingen
 • Veiligheid: Rekening houden met de mogelijkheden van de deelnemer, zorgen voor sfeer waar de deelnemer zich veilig voelt.
 • Collegialiteit: Samen taken verrichten waar nodig, elkaar aanvullen, overleg waar nodig, elkaars privacy respecteren.

>> Vrijwilligersovereenkomst

 

Alle vrijwilligers worden automatisch aangemeld bij de branchevereniging Gehandicaptensport Nederland en verzekerd voor aansprakelijkheid en ongevallen tijdens het vrijwilligerswerk. De dekking kun je terugvinden in de brochure verzekering Gehandicaptensport Nederland.

>> Brochure verzekering Gehandicaptensport Nederland

Als achtergang heeft de Gemeente Wageningen ook een collectieve verzekering afgesloten voor al haar inwoners die ergens in Nederland actief zijn als vrijwilliger, of inwoners uit andere gemeenten die vrijwilligers werk uitvoeren in de Gemeente Wageningen.

>> Dekkingsoverzicht VNG Vrijwilligersverzekering Gemeente Wageningen

De Gemeente Renkum heeft een vergelijkbare vrijwilligersverzekering afgesloten voor vrijwilligers die actief zijn in haar gemeente.

>> Dekkingsoverzicht VNG Vrijwilligersverzekering Gemeente Renkum

Rechten en plichten volgens enige CAO zijn niet van toepassing omdat er geen arbeidsverhouding bestaat. Wel zijn er (buiten de overeenkomst) meerdere afspraken te noemen, die van belang zijn en een beeld geven van hoe WAAG zich wil manifesteren.

Vrijwilligers zijn evenals de deelnemers lid van de vereniging WAAG. Daarmee hebben zij toegang tot de Algemene Leden Vergadering en kunnen meebeslissen over het beleid en de afgelegde verantwoording door het bestuur. Zij kunnen deelnemen aan projectgroepen en commissies of op een andere manier bijdragen aan de verenigingsactiviteiten. (zie ook de website). Alle leden zijn verzekerd voor aansprakelijkheid en ongevallen. Deze verzekering heeft WAAG als lid van de branchevereniging Gehandicaptensport Nederland. Alle leden worden op naam aangemeld bij Gehandicaptensport Nederland waarmee de verzekering van toepassing is.

Vrijwilligers zijn natuurlijk ook welkom (en nodig) bij de jaarlijkse verenigingsactiviteiten. In het voorjaar is er het lentefeest dat samen met de RotaryBergpoort wordt georganiseerd. In november is er het herfstfeest. Ieder jaar is er in september een vrijwilligersmiddag met programma bestaand uit een informatief en een ontspannend deel.

Bepaalde kosten kunnen na overleg met het bestuur via de coördinator bij het bestuur worden gedeclareerd (Sinterklaasviering, bepaalde jubilea, cursus, reiskosten).