Vrijwilligers

WAAG is een vereniging voor mensen met een beperking waarvoor sporten niet vanzelfsprekend is. De vrijwilligers en het bestuur van WAAG zijn deskundige en gemotiveerde vrijwilligers. Onze deelnemers rekenen op hen en daarom maken wij duidelijke afspraken. Zo zorgen we ervoor dat onze activiteiten op een sportieve, veilige en plezierige manier kunnen plaatsvinden. Het gaat om het plezier met elkaar bij het sporten. Ben je ouder dan 16 jaar en wil je vrijwilliger worden, dan leren we je graag kennen!

Vrijwilliger worden

Als je vrijwilliger wilt worden dan kun je dat doen door je op te geven (infosport@sportclubwaag.nl) of door te bellen met (06-13035115). Wij kunnen je via mail of telefoon verder informeren. Zie ook onze vacatures.

Ben je enthousiast geworden dan volgt een persoonlijk gesprek. Hierin verken je wat het vrijwilligerswerk betekent en of het bij je past. Je leert daarbij de coördinator kennen van de activiteit waar je graag vrijwilliger wilt worden.

De coördinator begeleidt je tijdens de kennismakingsperiode van enkele weken. Zo leer je de deelnemers kennen en kun je de activiteiten onder begeleiding uitvoeren. In die tijd is er ook gelegenheid om andere vrijwilligers te spreken. De coördinator en de andere vrijwilligers maken je wegwijs in de taken van de activiteit.

Na afloop van de kennismakingsperiode volgt een evaluatiegesprek met de coördinator en kun je besluiten om vrijwilliger bij WAAG te worden. Hier hopen we op natuurlijk! Vrijwilliger zijn betekent ook lid van de vereniging WAAG worden. Daarmee kun je meebeslissen over het beleid.

Door lid te worden van WAAG word je automatisch aangemeld bij de branchevereniging Gehandicaptensport Nederland en ben je verzekerd voor aansprakelijkheid en ongevallen tijdens het vrijwilligerswerk. De dekking kun je terugvinden in de brochure Verzekeringen Gehandicaptensport Nederland.

>> Inschrijven


Vrijwilligersovereenkomst

Als nieuwe vrijwilliger sluit je een vrijwilligersovereenkomst met WAAG. In deze overeenkomst worden vastgelegd:

  • De aard van het vrijwilligerswerk (taken).
  • De duur van de overeenkomst (bepaald of onbepaald).
  • De dag en uren dat je als vrijwilliger aanwezig zult zijn,
  • Andere persoonlijke afspraken (bijvoorbeeld over begeleiding, deskundigheidsbevordering).

Naast deze vrijwilligersovereenkomst krijg je uitleg over het kosteloos aanvragen van een VOG. Dit is een verklaring omtrent het gedrag. Iedereen die binnen WAAG vrijwilliger is moet een VOG hebben. Je coördinator kan je er alles over vertellen en je helpen met het invullen van de vrijwilligersovereenkomst en je vragen beantwoorden.

>> Vrijwilligersovereenkomst


Waar hechten wij aan

Wij volgen de regels van de AVG, de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Hiermee zorgen we ervoor dat we zorgvuldig omgaan met het verwerken van de gegevens van de vrijwilligers en de deelnemers van WAAG.  In onze Privacy Policy kan je hier meer over lezen.

Verder hanteren we als vereniging de volgende waarden:

  • Respect voor elkaar en de deelnemers, dit betekent:
  • Autonomie: Niet verder doordringen in het privéleven dan nodig, geen machtsmisbruik, geen seksuele intimidatie of handelingen,
  • Veiligheid: Rekening houden met de mogelijkheden van de deelnemer, zorgen voor sfeer waar de deelnemer zich veilig voelt.
  • Collegialiteit: Samen taken verrichten waar nodig, elkaar aanvullen, overleg waar nodig, elkaars privacy respecteren.
  • Betrouwbaar zijn in je deelname als vrijwilliger.

Wat doen we nog meer

Vrijwilligers organiseren ook samen de jaarlijkse verenigingsfestiviteiten voor deelnemers en vrijwilligers. In het voorjaar is dat het Lentefeest, in de zomer de Sportdag en in november is er het Najaarsfeest.

Verder is er ieder jaar in september een Vrijwilligersmiddag voor alle vrijwilligers van WAAG. Hier leren we elkaar beter kennen en hebben we plezier!

Trainingen en cursussen

Als vrijwilliger heb je toegang tot trainingen en cursussen die worden georganiseerd voor vrijwilligers.
WAAG moet voldoen aan een aantal wettelijke veiligheidseisen. We stimuleren onze vrijwilligers daarom tot het volgen van een EHBO-opleiding, op kosten van WAAG. Hetzelfde geldt voor de training BHV (bedrijfshulpverlening). Zo bereiken we dat bij alle activiteiten voldoende vrijwilligers aanwezig zijn die deze opleidingen hebben gevolgd en kunnen onze deelnemers in een veilige omgeving sporten en aan activiteiten deelnemen.

Scroll naar boven